Bloggarkiv

Hälsoenkät Dobermann 2014

HÄLSOENKÄT DOBERMANN

dob_puppies

Hälsoenkät framtagen av SBK (Utskott Avel och Hälsa) tillsammans med rasklubbarna. Insamlingsperiod är
den 1 jan – 31 dec 2014.

Underlaget kan användas för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering av rasklubbarnas rasspecifika avelsstrategier (RAS).

Varje rasklubb har sin egen enkät, men den första delen innehåller frågor av allmän karaktär för möjliggörandet av SBK:s uppföljning av sitt avelsansvar. Svaren behandlas anonymt. Hjälp till med dina erfarenheter av vår ras.

Hälsoenkät Dobermann 2014

Annonser

SDK Stockholm – tisdagsträningar

Tisdagsträningar på klubben!

Under årets ljusa månader har vi allmänna träningar för medlemar. Det är två personer som är ”tisdagsansvariga” och ser till att det blir platsliggning och budföring med och utan skott. Därefter blir det fortsatt lydnadsträning i grupp eller enskilt för de som önskar.

Platsliggning med skott 18.30-19.00
Platsliggning utan skott 19.15

OBS!

Den 1/10, 8/10 och 15/10 börjar tisdagsträningen kl 16.30. Det var önskemål om att starta den tiden, då det är trevligare att träna när det är någorlunda ljust. Belysning finns självklart när mörkret faller.

Kaffe och kaka för de som önskar efter träningen.

Välkomna!