Bloggarkiv

Valberedning 2013

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN
inför årsmötet 2014.

Vill du jobba för rasen inom styrelsen i SDK Stockholm
eller föreslå någon person?

Hör av dig på telefon eller per e-mail till oss i Valberedningen,
uppge ditt medlemsnr som står på baksidan av Brukshunden.
Välkommen med förslag på personer till ideellt arbete inom din rasklubb!

Svenska Dobermannklubben Stockholm

Valberedningen består av: 
Lilith Edström, sammankallande
E-mail: kennel.BryanStams@tele2.se
Tel: 08-777 69 20, 073-919 32 32
Camilla Rönnqvist  och Ewa Agborg

aniline24