Bloggarkiv

Hälsoenkät Dobermann 2014

HÄLSOENKÄT DOBERMANN

dob_puppies

Hälsoenkät framtagen av SBK (Utskott Avel och Hälsa) tillsammans med rasklubbarna. Insamlingsperiod är
den 1 jan – 31 dec 2014.

Underlaget kan användas för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering av rasklubbarnas rasspecifika avelsstrategier (RAS).

Varje rasklubb har sin egen enkät, men den första delen innehåller frågor av allmän karaktär för möjliggörandet av SBK:s uppföljning av sitt avelsansvar. Svaren behandlas anonymt. Hjälp till med dina erfarenheter av vår ras.

Hälsoenkät Dobermann 2014

Annonser