Mentalitet

MT - domare Lorentz Ogebjer kamplek

Mentaltest (MT) – moment dragkamp.

SDK Stockholm arrangerar både Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT) på klubbens egna banor i Löttingelund, Täby. Det är något vi skall vara stolta över och vi hoppas att så många som möjligt anmäler till våra testdagar. Klubben har en mycket duktig och engagerad mentalbeskrivare och mentaltestdomare knuten till klubben, Lorentz Ogebjer. Han har även byggt stora delar av banorna inkluderat både dumpen, släden, figurraden med mera. Exteriörbeskrivning kan även arrangeras vid behov.

Det är en stor fördel att en rasklubb kan erbjuda sina medlemmar/uppfödare mentaltester då rasen dobermann har företräde framför andra raser. Givetvis kan även andra raser än dobermann anmäla sig till både MH och MT på vår klubb. Prioriteringsordning se under anmälan.

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund)

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

Underlag för avelsarbete

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete.

Källa: SBK om MH

1239501_665804473432000_394314932_n1234495_665804406765340_2081551922_n

Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundsras. Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben och även av rasklubbar med flera.

Bakgrund till korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del.

Mentalitet + exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad. Hund kan delta vid mentaltest respektive exteriörbeskrivning vid olika tillfällen.

Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Mentaltest (MT)

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Dräktig tik och valptik

Tillägg (Enligt beslut SKK/KHM 2/2011): Vid mentalbeskrivning/-test får inte dräktig tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett.

Villkor för deltagande på MT:
Ägare/förare
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. För ägare/förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb, alternativt medlemskap i SBK.
Hund
Rätt att delta i Mentaltest/Korning har alla registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvaret för, vilka senast dagen för provets början har uppnått 18 månaders ålder men inte fyllt 48 månader. Registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för, har rätt att delta på mentaltest i mån av plats, samt under förutsättning att avelsansvarig special/rasklubb inte har motsatt sig deltagande. ( För information om raser som inte kan delta kontakta SBKs
kansli.

För deltagande på MT skall hund ha genomfört mentalbeskrivning (MH) med kryss i alla rutor. För de raser där SBK har avelsansvaret är MH obligatoriskt, för övriga raser kan MH ersättas av genomförd BPH med kryss i alla rutor. Minst 6 veckor ska ha förflutit sedan MH alternativt BPH genomförts.

Hund som godkänts vid första provtillfället får inte prövas igen. Underkänd hund kan prövas på nytt efter det att sex (6) månader förflutit, dock ej på samma plats som vid första tillfället. Omprov kan endast utföras (1) gång.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen. I korningen ingår mentaltest samt exteriörbeskrivning, vilka kan genomföras vid skilda
tillfällen enligt arrangörens bestämmande. Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Källa: SBK om Korning

Svenska brukshundklubben (SBK) och brukshundar

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal hundraser. Avelsarbetet strävar mot att ta fram friska och funktionsdugliga hundar.

Skillnaden mellan brukshund och brukshundras

Hundar av brukshundras är hundraser som visat sig speciellt lämpande för Brukshundklubbens ändamål. Dessa uppdrar Svenska Kennelklubben till Brukshundklubben att ha avelsansvar för. Ansvaret för varje ras ligger på respektive rasklubb. Utöver brukshundraserna finns det en hel del andra arbetande hundar, till exempel jakthundar, som i dagligt tal kallas för brukshundar.

Ett aktivt avelsarbete

SBK ställer höga krav och arbetar ständigt med att utveckla sina raser. Deras målsättning är att ha sunda, friska hundar, både mentalt och fysiskt. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet i utställningsringen och fungera i samhället tillsammans med människor och djur.

SBKs krav för avelsdjur

  • Alla uppfödare måste mentalbeskriva sina avelsdjur
  • Hunden ska ha utställningsmeriter för att kunna uppnå svenskt championat i bruksprov, patrullhund eller IPO
  • Hunden ska ha arbetsmeriter för att uppnå svenskt utställningschampionat.

Brukshundraserna: 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: